“Hayattaki en zor kararlardan biri daha şiddetli denemek ile vazgeçmek arasında seçim yapmaktır.”

Mart 2016

wrong or right dilemma or ethical question - handwriting on colorful sticky notes
Güneş’in Koç burcuna geçmesi astrolojik olarak çok önemli bir güne işaret eder. Her yıl tekrarlanan öneminin yanı sıra bu sene iki tutulma arasına düşen bu geçiş  bugüne çok büyük bir enerjisel anlam yüklüyor.
Bugün Güneş Koç burcuna geçti. Yani artık kış uykusu bitti. Yani artık gece ve gündüz birbirine eşit. Yani artık geceler kısalacak, gündüzler uzayacak. Yani artık karar verme zamanı, seçim yapma zamanı.
Koç burcu enerjisi kararlılık, cesaret,  seçim yapabilme, harekete geçebilme yetisi ile ilgilidir. Eğer hepimizin doğum haritasında bir Koç burcu ve bir Mars enerjisi olmasaydı pelte gibi yığılır kalırdık ömür boyu.
Fakat bu yılki ekinoksun yani Güneş’in Koç’a geçerek Zodyak’taki yeni bir yılı başlatmasının asıl önemi bu döngünün iki tutulma arasına düşmüş olmasından kaynaklanıyor. Bu yılki ekinoks,  sadece 19 yılda bir tekrarlanan bir ekinoks ve her döngüde yeni bir hayat, yeni bir rüya başlatır.
9 Marttaki Güneş tutulmasında yeni hayatımız için hayal kurmamız gerekiyordu. Şimdi ise bu hayal için bebek adımı ile bile olsa bir adım atmamız gerekiyor. 23 Martta Terazi burcunda Ay tutulacak ve tutulmalar bu yılki ilk perdelerini tamamlayacaklar. Terazi burcu güzelliğin ve barışın burcudur, zıtlıkları birleştirerek diğer yarıyla bir arada yaşamayı başarabilmenin enerjisidir, çünkü orta yolu bulmayı bilir. Şu anda o kadar önemli günlerden geçiyoruz ki, kararlılık, irade ve barışın gücüne o kadar ihtiyacımız var ki; aslında bu enerjiler armağan gibi, çözüm gibi.
Ancak her enerji  dual yapıdadır. Koç Güneş’inin sunduğu, kararlılık, irade, Terazi Ay’ının  sunduğu barış, orta yolu bulma enerjisinin diğer yüzünde, Koç burcunun getirdiği şiddet, agresyon, öfke  yer alırken, Terazi burcunun getirdiği enerjinin diğer yüzünde  kararsızlık, doğru mu, yanlış mı ikileminde saplanıp kalmak , başkaları benim hakkımda ne düşünür sorularının eşlik ettiği elden kaçan fırsatlar doludur.
Bu ay ilk olarak Koç burcunun en önemli handikabı olan zoru görünce sıvışma eğiliminden uzak durmak gerekiyor. Mars ve Koç burcu cinsiyetimiz ne olursa olsun içimizdeki eril enerjiyi temsil ederler. Eril enerji demek;  etken, harekete geçen enerji demektir. Mars harekete geçme yetisine sahiptir, çünkü seçim yapma cesaretine sahiptir. Seçim yapamayan hiç kimse harekete geçemez. Bu çok basit bir denklemdir, nereye gideceğinize karar vermeden biletinizi alamazsınız. İlk durak her zaman seçim yapmaktır. Güneş Koç burcunda yücelir ve biz yılın hiçbir döneminde karar verebilmek için gökyüzü tarafından bu kadar desteklenmeyiz.
Venüs ise  Mars’ın tersine içimizdeki dişil yani edilgen enerjiyi temsil eder. O nedenle Venüs seçim yapmakta  çok zorlanır. Bir kaç nedeni vardır bu zorlanmanın. İlk nedeni; doğru seçimi yapıp yapamayacağı endişesi çok yüksektir, diğer sebebi ise diğer alternatiflere veda etmek istemez. Terazi burcundaki tutulma bu Venüsyen enerjiyi hat safhaya çıkaracaktır, olumlu veya olumsuz anlamda.
Bu ay,  kadın veya erkek herkesin içindeki Mars’a da Venüs’e de çok  ihtiyacı var. Diğer alternatiflere veda etme cesaretine, bir şeyi kararlılıkla istemeye ve istenen şey için canı pahasına harekete geçmeye, orta yolu bulmaya, içindeki, hayatındaki zıtlıkları birleştirmeye. Dışımızdaki savaş sadece içimizdeki savaş son bulunca son bulan bir savaştır.
Koç burcunun ve Mars’ın en tatlı yanı istediği, sevdiği  şey için göze almayacağı şey yoktur. Agresiftir, kavgacıdır, yönetilmesi mümkün değildir ama cesareti başımızı döndürür.
Bu ay, bugünlerde ihtiyacımız olduğunda  Mars’ımızı ve Koç burcu enerjimizi  kullandığımızdan yani kararlı ve cesur davrandığımızdan emin olalım.  Koç burcunun kararlılığı ve cesareti bize nefes almanın ötesini, yaşamayı  vaat eder çünkü.
Yaşam dolu bir hayat dilerim.
  •   
  •  

aaaa

Astroloji bizlere gelecekten daha fazlasını armağan eder: Bugünü